Category Archives: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

ĐỪNG ĐỂ MẤT NHÀ VÌ… THIẾU HIỂU BIẾT

tranh chấp nhà đất

Trong thời gian vừa qua, nhiều trường hợp mất nhà do đã kí giấy “ủy quyền” bị cài điều khoản bất lợi mà “không biết”, nhiều người rơi vào tình cảnh “ra đê ở” vì thiếu hiểu biết.

Dù phủ nhận việc mua bán thông qua người ủy quyền, nhưng với những cam kết ủy quyền đã ký, họ đã buộc phải thực hiện nghĩa vụ đối với những giao dịch mà họ hoàn toàn không muốn, thậm chí không biết.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định mẫu đơn tại Tập tin đính kèm.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức

Điều 13 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định :

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (áp dụng đối với nhà ở đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định mẫu đơn tại Tập tin đính kèm.

Hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

Điều 15 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định :

Hồ sơ áp dụng đối với tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài

Điều 11 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định :

Hồ sơ áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài

Điều 10 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định :

Hồ sơ áp dụng đối với cá nhân trong nước

Điều 9 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định :

Thủ tục Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Điều 17 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định :

Trình tự, thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

Điều 16 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng quy định :