Xây dựng nhà ở không đúng với giấy phép được cấp, lấn chiếm khoảng không của các hộ liền kề

Có thể bạn chưa xem