Họp chợ, xây đặt bục, bệ trái phép trên đường phố gây cản trở hoạt động giao thông đường bộ

Có thể bạn chưa xem