Category Archives: Văn bản pháp luật

Thực tiễn giải quyết tranh chấp về bất động sản

hợp đồng mua bán nhà ở

Trong những năm gần đây, số lượng các vụ án dân sự – hôn nhân và gia đình có liên quan đến tranh chấp bất động sản ngày một gia tăng; thực tiễn xét xử của Toà án các cấp cũng cho thấy đây là loại án có tính chấp phức tạp, khó giải quyết, từ việc đánh giá chứng cứ, thu thập chứng đến việc áp dụng pháp luật. Do vậy, khi giải quyết các vụ án này, các Tòa án thường lúng túng, gặp rất nhiều khó khăn, thời gian giải quyết thường kéo dài, qua nhiều cấp xét xử và đôi lúc hướng giải quyết còn chưa thống nhất.

Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hướng lớn đến hiệu quả giải quyết tranh chấp bất động sản đó là hệ thống pháp luật về bất động sản nói chung và pháp luật về đăng ký bất động sản nói riêng hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ khái quát pháp luật về đăng ký bất động sản nhìn từ thực tiễn giải quyết các tranh chấp về bất động sản tại Tòa án. Những yêu cầu đặt ra đối với pháp luật về đăng ký bất động sản.

Luật đất đai 13/2003/QH11

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


————

Nghị định số 49/2008/NĐ-CPvề quản lý chất lượng công trình xây dựng do chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

CHÍNH PHỦ

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai do chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ

—–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích đẤt tối thiểu sau khi tách thửa do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cẤp giẤy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

———

Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo nghị quyết số 48/2007/nq-cp ngày 30/8/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

Quyết định 179/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố ngày 22/12/2006 về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________
Số: 179 /2006/QĐ-UBND

Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất