Category Archives: Hỏi đáp

Hệ thống báo hiệu đường bộ là gì?

Hệ thống báo hiệu đường bộ là gì?

Luật Giao thông đường bộ yêu cầu người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Vậy hệ thống báo hiệu đường bộ là gì?

Gửi bởi: Admin Portal

Xây nhà không có giấy phép xây dựng và tranh chấp trong quá trình xây dựng với nhà hàng xóm

Xây nhà không có giấy phép xây dựng và tranh chấp trong quá trình xây dựng với nhà hàng xóm

Quy hoạch, xác định địa điểm xây dựng trung tâm cụm xã

Quy hoạch, xác định địa điểm xây dựng trung tâm cụm xã

Tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của ND để xây dựng công trình HTCS ở cấp xã

Tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của ND để xây dựng công trình HTCS ở cấp xã

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quản lý, cấp phát vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện, xã

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quản lý, cấp phát vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện, xã

Xây dựng nhà ở không đúng với giấy phép được cấp, lấn chiếm khoảng không của các hộ liền kề

Xây dựng nhà ở không đúng với giấy phép được cấp, lấn chiếm khoảng không của các hộ liền kề

Xây dựng nhà không phép và lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường sắt

Xây dựng nhà không phép và lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường sắt

Xây dựng công trình không đúng với giấy phép được cấp, vi phạm chỉ giới trong xây dựng

Xây dựng công trình không đúng với giấy phép được cấp, vi phạm chỉ giới trong xây dựng

Vi phạm trong việc sử dụng các công trình CSHTKT đô thị – xâm phạm hệ thống cấp nước thành phố

Vi phạm trong việc sử dụng các công trình CSHTKT đô thị – xâm phạm hệ thống cấp nước thành phố

Xây dựng nhà không giấy phép, cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng và lối đi chung

Xây dựng nhà không giấy phép, cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng và lối đi chung