Các loại thuế phải đóng khi bán nhà

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Hỏi : Các loại thuế phải đóng khi bán nhà là các loại thuế nào ? Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất do bên mua hay bên bán làm ? Các thủ tục liên quan đến thuế trước bạ ?

Đáp : Khi mua bán nhà, các bên phải đóng các loại thuế sau :

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN – thông thường do bên bán đóng) : Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế TNCN thì “thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam” không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

     Do đó, Nếu bên bán chỉ có một căn nhà duy nhất thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nếu bên bán có 2 căn trở lên thì được quyền chọn lựa kê khai nộp thuế theo một trong hai cách  sau :

1. Áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (trường hợp giá bán không thấp hơn giá do UNBD TPHCM ban hành và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá mua và chi phí có liên quan).

2. Áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản (giá bất động sản làm căn cứ tính thuế không thấp hơn giá do UBND TPHCM ban hành).

     Ngoài kê khai và nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, bạn không phải nộp thêm loại thuế nào khác. Bạn kê khai nộp thuế TNCN tại Chi cục Thuế quận nơi có đất.

     Căn cứ  điều 1 và điều 2 nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 22-12-1999 của Chính phủ quy định : người có tài sản là nhà – đất phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu.

     Căn cứ  điều 6 nghị định 80/2008/NĐ – CP ngày 29-7-2008 của Chính phủ quy định : tỉ lệ % thu lệ phí trước bạ là 0.5% đối với nhà, đất. Do đó, người có tài sản là người nhận chuyển nhượng phải đóng lệ phí trước bạ theo tỉ lệ nêu trên.

NhadatALO.

 

 

 

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem