Cán bộ cấp xã có được ra quyết định đình chỉ thi công hay không?

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Cán bộ cấp xã có được ra quyết định đình chỉ thi công hay không?

Đề nghị cho biết cán bộ quản lý xây dựng cấp xã có được quyền ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị hay không?

Gửi bởi: Vân Khánh

Trả lời có tính chất tham khảo

Cán bộ quản lý xây dựng cấp xã không có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Điều 16 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định thẩm quyền của Thanh tra viên, cán bộ quản lý xây dựng cấp xã trong xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị như sau:

– Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm;

– Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Trả lời bởi: hoidapphapluat

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem