Category Archives: Hồ sơ xin phép xây dựng

Xin phép xây dựng bể bơi: Những điều kiện và thủ tục cần thiết

You are here: Home / Hồ sơ xin cấp phép xây dựng / Xin phép xây dựng bể bơi: Những điều kiện và thủ tục cần thiết

Xin phép xây dựng bể bơi: Những điều kiện và thủ tục cần thiết

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

Điều 7 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng quy định :

Bản vẽ và những điều lưu ý về xin phép xây dựng

You are here: Home / Hồ sơ xin cấp phép xây dựng / Bản vẽ và những điều lưu ý về xin phép xây dựng

Bản vẽ và những điều lưu ý về xin phép xây dựng

Các thủ tục & quy trình xin phép xây dựng nhà xưởng

You are here: Home / Hồ sơ xin cấp phép xây dựng / Các thủ tục & quy trình xin phép xây dựng nhà xưởng

Các thủ tục & quy trình xin phép xây dựng nhà xưởng

Sửa chữa & cải tạo lại nhà ở có cần xin phép xây dựng không?

You are here: Home / Hồ sơ xin cấp phép xây dựng / Sửa chữa & cải tạo lại nhà ở có cần xin phép xây dựng không?

Sửa chữa & cải tạo lại nhà ở có cần xin phép xây dựng không?

Xin phép xây dựng & thi công móng như thế nào để tránh ảnh hưởng đến nhà hàng xóm?

You are here: Home / Hồ sơ xin cấp phép xây dựng / Xin phép xây dựng & thi công móng như thế nào để tránh ảnh hưởng đến nhà hàng xóm?

Xin phép xây dựng & thi công móng như thế nào để tránh ảnh hưởng đến nhà hàng xóm?

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Điều 12 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng quy định :

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

Điều 8 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng quy định :

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm

Điều 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng quy định :

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Điều 4 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng quy định :