Đề nghị cho biết những công trình xây dựng nào bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị?

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Đề nghị cho biết những công trình xây dựng nào bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị?

Đề nghị cho biết những công trình xây dựng nào bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị?

Gửi bởi: Khánh Trang

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 5 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định những công trình xây dựng sau đây vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý:

– Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có Giấy phép xây dựng mà không có Giấy phép xây dựng.

– Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng).

– Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Trả lời bởi: hoidapphapluat

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem