Tag Archives: chuyển quyền sử dụng đất

Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở

Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở

Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở như sau:

  1. Bên thừa kế nộp hồ sơ trước bạ và đăng bộ tại UBND – Phòng Tài Nguyên Quận (nếu là cá nhân), Sở Tài Nguyên Thành Phố (nếu là tổ chức).
  2. Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);…

CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN & GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG