Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở như sau:

  1. Bên thừa kế nộp hồ sơ trước bạ và đăng bộ tại UBND – Phòng Tài Nguyên Quận (nếu là cá nhân), Sở Tài Nguyên Thành Phố (nếu là tổ chức).
  2. Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);…

CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN & GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1Một trong các giấy tờ thừa kế nhà ở như:
– Di chúc hợp pháp;
– Biên bản phân chia di sản thừa kế;
– Bản án của toà án;
Hoặc:
– Bản khai di sản thừa kế có công chứng Nhà nước;
01Bản chính + photo
2Một trong các giấy tờ về tài sản của người để lại di chúc như:
– GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
– GCN quyền sử dụng đất;
– GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
– Sổ tiết kiệm;
– Cổ phiếu,
– Đăng ký xe ô tô,
– Xe mô tô và các giấy tờ có giá, các tài sản khác;
01Bản chính + photo
3Giấy khai sinh của người thừa kế nếu là con của người chết01Bản sao
4Giấy đăng ký kết hôn nếu người nhận thừa kế là vợ (chồng) của người chết01Bản sao
5Giấy chứng tử01Bản sao
6Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ).01Bản chính + photo
7Đối với người được tặng cho là Việt kiều phải có thêm:
– Giấy tờ như Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp
– hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam.
01Bản chính + photo

I. Thực hiện hồ sơ

* Trường hợp đã có một trong các giấy tờ:

– Di chúc hợp pháp;

– Biên bản phân chia di sản thừa kế;

– Bản án của toà án;

Bước 1: Bên thừa kế nộp hồ sơ trước bạ và đăng bộ tại UBND – Phòng Tài Nguyên Quận (nếu là cá nhân), Sở Tài Nguyên Thành Phố (nếu là tổ chức).

Bước 2: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Bước 3: Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để người thừa kế đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế (nếu người thừa kế không thuộc diện phải nộp hoặc được miễn nộp nghĩa vụ tài chính thì không có bước này).

Bước 4: Sau khi đã nộp thuế, Người được thừa kế nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cập nhật thông tin của người được thừa kế.

* Trường hợp người chết không để lại di chúc thì những người thừa kế sẽ được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Bước 1:

Đến phòng công chứng để lập thủ tục kê khai di sản thừa kế hoặc chứng nhận biên bản phân chia di sản thừa kế (Trường hợp có tranh chấp thì phải khởi kiện tranh chấp về thừa kế).

Phòng Công Chứng niêm yết bản kê khai di sản hoặc biên bản phân chia di sản tại UBND Phường, Quận nơi có tài sản trong thời gian 30 ngày.

Hết thời hạn niêm yết, không có khiếu nại về bản kê khai hoặc biên bản phân chia di sản thì Phòng công chứng sẽ chứng nhận việc kê khai và phân chia di sản nói trên.

Bước 2:

Tiến hành thủ tục, nộp hồ sơ trước bạ và đăng bộ như trường hợp trên.

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem