Tag Archives: luật nhà ở

Lách quy định để mua bán nhà đất không đủ chuẩn tách thửa

Thủ tục mua nhà không đủ chuẩn tách thửa
TT – UBND TP.HCM đã ban hành quyết định 19, quy định diện tích đất tối thiểu khi tách thửa nhằm chấm dứt tình trạng chia manh mún thành những miếng đất siêu nhỏ.

Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở

Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở

Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở như sau:

  1. Bên thừa kế nộp hồ sơ trước bạ và đăng bộ tại UBND – Phòng Tài Nguyên Quận (nếu là cá nhân), Sở Tài Nguyên Thành Phố (nếu là tổ chức).
  2. Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);…

CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN & GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG