Tag Archives: thủ tục pháp lý

Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất theo dự án đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước không thu hồi đất thì chủ đầu tư tự thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn, bồi thường hỗ trợ để nhận quyền sử dụng đất …

 Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất theo dự án đầu tư

Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở

Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở

Thủ Tục Thừa Kế Tài Sản Nhà Ở như sau:

  1. Bên thừa kế nộp hồ sơ trước bạ và đăng bộ tại UBND – Phòng Tài Nguyên Quận (nếu là cá nhân), Sở Tài Nguyên Thành Phố (nếu là tổ chức).
  2. Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);…

CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN & GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG