Từ tháng 01/01/2015, Xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn không cần giấy phép?

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

You are here: Home/Hồ sơ xin cấp phép xây dựng/ Từ tháng 01/01/2015, Xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn không cần giấy phép?

Từ tháng 01/01/2015, Xây nhà ở riêng lẻ tại nông thôn không cần giấy phép?

Theo quy địnhQuy định mới về thủ tục xin Giấy phép xây dựng. Xem chi tiết … » hiện hành thì trước khi xây dựngThủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Xem chi tiết … » “nhà ở riêng lẻ tại nông thôn” cần phải xin giấy phép xây dựngCó thể xin phép xây dựng đối với đất nằm trong khu quy hoạch không?. Xem chi tiết … ».

Không cần xin phép xây dựng nhà ở nông thôn

Điều 62. Giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trìnhQuy định mới về thủ tục xin Giấy phép xây dựng. Xem chi tiết … » chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựngThủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Xem chi tiết … », trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây:

a) Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựngQuyết định số: 04/2010/QĐ-UBND – Quy định về cấp phép xây dựng & quản lý xây dựng công trình tại Hà Nội. Xem chi tiết … » theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính;

b) Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựngNghị định số: 08/2005/NĐ-CP – Quy hoạch xây dựng . Xem chi tiết … », dự ánHướng dẫn xin phép xây dựng các dự án trong khu công nghiệp. Xem chi tiết … » đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnQuy định mới về thủ tục xin Giấy phép xây dựng. Xem chi tiết … » phê duyệt;

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa;

d) Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt;

đ) Các công trình sửa chữaXin phép xây dựng sửa nhà. Xem chi tiết … », cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúcMột số qui định của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả trong lĩnh vực kiến trúc. Xem chi tiết … », kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, các quy định về giấy phépThủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Xem chi tiết … » xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể các điểm dân cư tập trung thuộc địa bàn phải cấp giấy phép xây dựngVi sao xin cấp phép nhưng chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm thời?. Xem chi tiết … ».

3. Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạmQuy định về cấp phép xây dựng tạm: Thoáng nhưng không tràn lan. Xem chi tiết … » có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

(Luật Xây dựngNhững chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013 . Xem chi tiết … » 2003)

Không cần xin phép xây dựng nhà ở nông thôn

Tuy nhiên, từ 01/01/2015, xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không còn cần giấy phép xây dựng,  trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa. Quy định này được đề cập tại Luật xây dựng 2014.

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

(Luật xây dựng 2014)