Cần làm thủ tục gì khi mua nhà chung sổ đỏ

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Hỏi : Tôi muốn mua một căn nhà trong một mảnh đất có 5 căn nhà (mua nhà chung sổ đỏ) vì không đủ diện tích đất để tách thửa (40m2). Tôi xin hỏi thủ tục cần làm ? Sau khi mua tôi có thể đem căn nhà đó bán hoặc thế chấp được không ?

Trả lời : Theo quy định, trong các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, …nhà ở phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây : 

  • Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định.
  • Không có tranh chấp về quyền sở hữu.
  • Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để có thể thực hiện thủ tục mua bán nhà theo đúng trình tự, thủ tục luật định, điều kiện tiên quyết là căn nhà phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định (gọi chung là giấy chủ quyền).

      Ngoài ra, việc mua bán nhà phải được lập thành hợp đồng có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị hoặc chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn.

     Nếu việc mua bán nhà đáp ứng được các yêu cầu trên, bạn sẽ được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu bằng việc cấp giấy chủ quyền. Khi đó bạn được thực hiện các quyền của một chủ sở hữu như bán, tặng cho, thế chấp…đối với căn nhà.

    Nếu căn nhà bạn định mua chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, bạn không thể thực hiện việc mua bán theo thủ tục nêu trên. Với việc mua bán bằng giấy viết tay, quyền lợi của bạn sẽ đối với căn nhà sẽ không được pháp luật bảo vệ.

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem