Hỏi – đáp: Tính hợp pháp nhà đất

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Câu hỏi:

1- Giấy xác nhận khai hoang (nguyên UBND cấp phường thời đó cấp có mộc đỏ) có được công nhận là 1 trong các loại giấy tờ chứng minh việc tạo lập đất này được UBND TP hay Sở Tài Nguyên Môi Trường xem là đất ở không?

2 – Năm 1980 gia đình em khai hoang 1 mảnh đất để chăn nuôi và trồng hoa màu (được UBND phường xác nhận khai hoang) nhưng 1983 UBND phường lại đăng ký quản lý theo chỉ thị 299/TTG .Từ lúc khai hoang đến nay  gia đình em vẫn sử dụng liên tục và ổn định. Khi làm giấy tờ nhà đất và cấp số nhà UBND phường thời điểm này ghi chú  là “lấn chiếm đất công do UBND phường quản lý”.

Vậy đất nhà em theo pháp lí nguồn gốc như thế nào? Có thể dựa theo căn cứ pháp lý nào để khiếu nại không? Cơ quan nào thụ lí hồ sơ ? Xin luật sư trích dẫn văn bản pháp lí.

Trả lời:

1. Nếu gia đình bạn là sử dụng đất ổn định, liên tục, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (khoản 4 Điều 50 Luật đất đai) thì được cấp GCN QSD đất. Thời điểm sử dụng ổn định được quy định tại Điều 3, Nghị định số84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 cụ thể như sau:

“Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai

1. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai là đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại điểm a khoản này mà có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi đó không phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất.

2. Việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được căn cứ vào  ngày tháng năm sử dụng và mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau:

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;

c) Quyết định hoặc bản án của Toà án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;

d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hoà giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất;

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;

e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất;

g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;

h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan (không cần có chứng nhận của cơ quan, tổ chức);

i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

3. Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.

4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất.”.

2. Nếu trường hợp sử dụng đất của gia đình bạn là lấn chiếm đất công nhưng đến thời điểm sử dụng đất vẫn phù hợp với quy hoạch thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bạn có thể tham khảo quy định sau đây tại khoản 4 và khoản 5, Điều 14 Nghị định số84/2007/NĐ-CP sau đây:

“4. Hộ gia đình, cá nhân không được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này):

a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai;

b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý;

c) Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc;

d) Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này nhưng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 15 Nghị định này.”

              Ngoài các quy định pháp luật trên, bạn có thể vận dụng các quy định pháp luật của UBND thành phố Hồ Chí Minh về cấp GCN QSD đất để giải quyết vụ việc của bạn (các Quyết định của UBND thành phố hướng dẫn chi tiết luật đất đai như Quyết định số04/2003/QĐ-UBND, Quyết định số90/2004/QĐ-UBND…).

– See more at: http://www.hoiluatsu.net/linh-vuc-khac/xay-dung-dat-dai52/497-hoi-ve-phap-ly-nha-dat.html#sthash.m6NvuSn0.dpuf

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem