QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất – Là một nhu cầu hợp pháp của mọi tổ chức, gia đình, cá nhân đang sử dụng, quản lý đất đai. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai đem lại, đó là một nhu cầu cấp bách đặc biệt là ở những đô thị lớn.

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng nhà đất như sau:

Bước 1: Lập thủ tục đo vẽ đất

Bước 2: Mua hồ sơ tại Uỷ ban Quận, gồm:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận
 • Tờ khai thuế sử dụng đất
 • Đơn nợ thuế (nếu muốn ghi nợ thuế sử dụng đất)
 • Tờ giấy “mốc cắm ranh đất”
 • Sau đó điền đủ thông tin vào trong đơn và nộp những giấy tờ nhà, đất đang có

Bước 3: Nộp hồ sơ tại phường

 • Chứng cam kết cấp giấy chứng nhận lần 1 hay lần 2,…
 • Chứng cam kết có mấy căn nhà
 • Chứng đơn nợ thuế (nếu ghi nợ thuế)

Bước 4: Nộp hồ sơ tại UBND quận

Bước 5: Đóng thuế + lấy giấy chứng nhận

Thời gian thực hiện:

 • Đo vẽ: 15 ngày
 • Cam kết ở phường: 1 ngày
 • Thụ lý ở phường: 15 ngày
 • Thụ lý ở quận: 60 ngày
 • Tính thuế: 10 ngày

     TỔNG CỘNG: 101 ngày

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem