Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

     Hỏi : Tôi muốn hỏi về điều kiện chuyển nhượng quyền sử  dụng đất ? Các thủ tục này có khác so với chuyển nhượng một phần thửa đất ?

     Đáp :

    I. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử  dụng đất :

     – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     – Đất không có tranh chấp.

     – Quyền sử dụng đất không có kê biên để bảo đảm thi hành án.

     – Chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất.

     II. Hồ sơ bao gồm :

     – 03 bản chứng minh thư  công chứng, hộ khẩu hai bên chuyển nhượng.

     – Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất (01 bản gốc và 03 bản sao có công chứng).

     – 02 tờ khai đăng ký biến động đất (theo mẫu).

     – 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử  dụng đất được lập tại cơ quan công chứng.

     – 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu).

     – 03 bản hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện phần diện tích chuyển nhượng do Công ty Địa chính thực hiện.

     III.Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

     – Bên mua hoặc bán nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

     – Phòng đăng ký sử dụng đất tiến hành các công việc như sau :

1. Tiến hành kiểm tra vị trí và tính pháp lý về đất.

2. Yêu cầu cơ quan thuế xác định các nghĩa vụ về tài chính (thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ).

3. Thông báo việc nộp thuế của bên mua hoặc bán.

4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất mới cho bên mua sau khi hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.

     Về mặt thủ tục, việc chuyển nhượng toàn phần mảnh đất hay một phần mảnh đất đều giống nhau. Tuy nhiên, bạn chỉ nên nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất sau khi bên chuyển nhượng đã hòan tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất của bạn và hoàn  tất thủ tục tách thửa đối với mảnh đất (có riêng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

NhadatALO

 

 

 

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem