Quy trình Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất – Phiếu đất (Chưa có Sổ đỏ)

Giải quyết nhanh mọi "bức xúc" về nhà đất

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Bên mua và Bên bán đồng thời để đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng pháp luật, loại trừ rủi ro cho các Bên giao dịch.

Quy trình chuyển nhượng Quyền sử dụng đất áp dụng đối với những lô đất chỉ mới được cấp Phiếu Xanh hoặc Hợp đồng nợ bao gồm các bước cụ thể sau đây:

Các bước của quy trình chuyển nhượng Quyền sử dụng đất:

Quy trình thực hiện

Bước 1: Ký Hợp đồng đặt cọc về việc Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (nếu có):

Để đảm bảo Bên bán sẽ chuyển nhượng lô đất cho Bên mua, đồng thời sẽ không chuyển nhượng cho người khác, Bên mua sẽ tiến hành đặt cọc một số tiền cho Bên bán khoảng 5% -> 10% giá trị lô đất (Thanh toán lần 1).

Nếu Bên mua không muốn đặt cọc và đủ tiền thanh toán một lần thì có thể không cần ký Hợp đồng đặt cọc mà có thể ký Giấy cam kết chuyển đổi tên, sau đó nộp hồ sơ cấp sổ đỏ tại Ban Quản lý dự án và thanh toán tiền một lần.

Lưu ý: Thời hạn đặt cọc thông thường là khoảng 2 – 3 tuần.

Bước 2: Ký Giấy cam kết chuyển đổi tên tại UBND Phường:

Đến ngày hẹn theo như thỏa thuận của Bên mua và Bên Bán, hai bên sẽ tiến hành Ký Giấy cam kết chuyển đổi tên tại UBND Phường (nơi có lô đất) để chuyển Quyền sở hữu lô đất sang cho Bên mua.

Sau khi Ký Giấy cam kết chuyển đổi tên tại UBND Phường xong thì trên nguyên tắc Quyền sở hữu lô đất đã thuộc về Bên mua (chỉ cần nộp hồ sơ tại Ban Quản lý dự án để ra Sổ đỏ cho Bên mua).

Bước 3: Nộp hồ sơ Cấp Sổ đỏ tại Ban Quản lý Dự án:

Sau khi Ký Giấy cam kết chuyển đổi tên tại UBND Phường xong, Các bên sẽ tiền hành đến Ban Quản lý dự án để nộp hồ sơ cấp Sổ đỏ cho Bên mua.

Thanh toán lần 2: Bên mua sẽ thanh toán hết số tiền còn lại cho Bên bán ngay khi nộp xong hồ sơ Xin cấp Sổ đỏ cho bên mua tại Ban Quản lý dự án.

Số tiền thanh toán lần 2 này có thể được trích lại khoảng 20 triệu để ký quỹ tại Trí Tuệ Luật. Và sau khi Bên mua nhận được sổ đỏ thì Trí Tuệ Luật sẽ trả số tiền này cho Bên bán.

Lưu ý: Thời gian Ký Giấy cam kết chuyển đổi tên tại UBND Phường và Nộp hồ sơ Cấp sổ đỏ tại Ban Quản lý Dự án thường diễn ra trong một buổi/ trong một ngày.

HOTLINE : Mr Hiệu - 0902.554.006


Có thể bạn chưa xem